Çağlayan Mah. Vatan Cad. No:79 K:3 D:19 Kağıthane / İstanbul
Pzt - Cm: 07:00 - 18:00

Tasarım, ürünün tümü ya da bir parçasının şekil, renk, biçim, çizgi, doku, malzemenin esnekliği ya da süslenmesi gibi insan duyuları ile algılanabilen farklı özelliklerin oluşturulduğu bölümdür.

Bir tasarımın korunabilmesi için öncelikle vekil veya bireyin kendisi tarafından tescil başvurusunun yapılmış olması gerekmektedir.

Tasarım tescilinin gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir. Bu özellikler şöyledir;

Tasarımın aynısı, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde tescil edilmemiş ve kamuya sunulmamış ise, o tasarım kabul edilir. Tasarım tescili, bir tasarım ancak "yenilik" ve "ayırt edici nitelik" şartlarına haiz olması koşuluyla korunmaktadır.

Yenilik;

Tescili gerçekleştirilecek tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın hiçbir yerinde tescil başvurusu yapılmamış ya da kamuya sunulmamış olmalıdır.

Ayırt Edici Nitelik;

Herhangi bir şeye özgün nitelikleri belirten kavrama ayırt edici nitelik denmektedir. Endüstriyel tasarımın kullanıcıya sunulduğunda, genel izlenimler sonucu diğer bir tasarımdan belirgin bir şekilde farkı ortaya çıkıyorsa bu tasarım ayırt edici niteliğe sahiptir. Endüstriyel tasarımın tescil süresi 5 yıldır ve 5 yıllık süreler halinde 25 yıla kadar yükseltilebilir.

img_divider